Profil společnosti

Kontakt

Fotogalerie

       

  Doprava a aplikace kejdy         

 

Sklizeň senáže a siláže

Setí kukuřice a slunečnice

 Doprava a aplikace kejdy

Traktorová doprava

Manipulační práce

Lisování slámy a sena

Nákup biomasy

 
 
  • doprava kapalných hnojiv
  • aplikace kejdy, digestátu, lihovarnických výpalků ...
 

 

Pro dopravu a aplikaci kapalných hnojiv používáme výhradně léty prověřenou techniku Annaburger a John Deere. V současné době disponujeme výměnným systémem Annaburger HTS 22.79 osazeným laminátovou cisternou o objemu 18 m3, na které je namontován hadicový aplikátor.

Kejdou se do půdy dostává velké množství živin a stopových prvku, které jinak draze platíte v nejrůznějších hnojivech. Krom vysokého obsahu dusíku obsahuje kejda, ale i digestát také velké množství draslíku, fosforu ale třeba i hořčíku, vápníku, sodíku a dalších prvků, které jsou důležité pro zdravý vývoj rostlin a následné vysoké výnosy. Proto se s aplikací kejdy často setkáváme při předseťové přípravě, po setí a také se kejda velice často aplikuje do již vzešlých porostů obilnin a kukuřice. Díky použití dostatečně širokých pneumatik, které rozloží hmotnost cisterny, nedochází v žádném případě k poškození porostu. Kejdu je však výhodné aplikovat i do porostů trav pěstovaných na semeno nebo na louky na senáž a v neposlední řadě i na strniště, kde velmi urychlí rozklad rostlinných zbytků a jejich přeměnu na organickou hmotu.

 
 

 

 

© ŽALOUDEK spol. s r.o. 2015