Kontakt

Fotogalerie

       

  Profil společnosti         

 

Setí kukuřice a slunečnice

Sklizeň pícnin

 Sklizeň obilovin

Traktorová doprava

Manipulační práce

Lisování slámy a sena

Nákup biomasy

 
 

 

Společnost ŽALOUDEK spol. s r.o. je na trhu od roku 2009 a od svého prvopočátku se zabývá poskytováním služby  pro zemědělské podniky a bioplynové stanice. Nabízíme pomoc  zejména v oblasti zakládání porostů kukuřice a slunečnice, sklizni travních semen, obilí, řepky, kukuřice na zrno a slunečnice, dále disponujeme  linkou pro senážování a silážování a v neposlední řadě linkou pro lisování a svoz hranolovitých balíků sena a slámy.

Zabýváme se i obchodem s biomasou. Konkrétně nákupem sena a slámy “z řádku“ pro energetické účely i jako krmivo pro koně a skot. Umožňujeme tak úhradu jakékoliv poskytované služby právě některou z těchto komodit.

Řada našich obchodních partnerů se již přesvědčila o výhodách komplexního zajištění služeb. Jedná se především o senážování a silážování, či sklizeň travních porostů na seno, ale i sklizeň obilnin a kukuřice včetně odvozu sklizeného zrna, které zajišťujeme takzvaně “na klíč“. Tedy od posečení až po uskladnění.

Díky moderní technice a technologiím, na které klademe velký důraz a jejichž řady stále rozšiřujeme, jsme schopni realizovat zakázky v termínech a hlavně v kvalitě, kterou zákazníci požadují

 

 
 

 

 

© ŽALOUDEK spol. s r.o. 2021